Posterunek Policji w Dźwirzynie

Kołobrzeg, ul. Kilińskiego 20

Posterunek to najmniejsza jednostka organizacyjna policji. Posterunek Policji w Dźwirzynie podlega pod Komendę Powiatową Policji w Kołobrzegu.

Do zadań tutejszego posterunku należą m.in.:

obowiązki związane z prewencją

zadania z zakresu służby kryminalnej

Jeśli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, zadzwoń pod numer alarmowy 997 lub 112.

podobne firmy